Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης – Οι Χριστιανισμοί – Οι Τέσσερις Ιουδαϊκές Τάσεις & τα Βασικά Θρησκευτικά Ρεύματα της Εποχής

Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης – Οι Χριστιανισμοί Το Άγνωστο Παρασκήνιο της Δημιουργίας της “Νέας” Θρησκείας Οι Τέσσερις Ιουδαϊκές Τάσεις & τα Βασικά Θρησκευτικά Ρεύματα της Εποχής              

Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης – Οι Χριστιανισμοί – Οι Επισημασμένες Αντιφάσεις μεταξύ των Πηγών του Χριστιανισμού

Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης – Οι Χριστιανισμοί Το Άγνωστο Παρασκήνιο της Δημιουργίας της “Νέας” Θρησκείας Οι Επισημασμένες Αντιφάσεις μεταξύ των Πηγών του Χριστιανισμού: Ευαγγέλια, Πράξεις, Επιστολές